HRUBÉ STAVBY
Náš tým je tvořen architekty, stavebními inženýry, stavbyvedoucími a dělníky, kteří společně jako jeden celek realizují stavby na klíč nebo hrubé stavby dle požadavku investora.

Při realizaci hrubé stavby disponujeme veškerým technickým zázemím a zkušenostmi z realizace pozemních staveb. Jelikož je naše práce i naším koníčkem a pracujeme 6 dní v týdnu jsme schopni investorovi nabídnout velmi krátké termíny realizace.

Pokud projektová dokumentace neobsahuje výkaz výměr k jednotlivým materiálům jsme schopni tento výkaz zpracovat a nacenit, popřípadě i navrhnout úspornější řešení výstavby bez vlivu na životnost stavby a kvalitu.

Naše společnost je s mnohaletou zkušeností v projektové i realizační činnosti schopna realizovat stavby i velmi složitých tvarů nebo technologií.
STUDIO DEGREE
ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST