PROJEKTOVÁ ČINNOST
Naše společnost nabízí vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentaci pro realizaci stavby pro budovy, souboru budov a to jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce.
Jedná se zejména o budovy pro bydlení  rodinné domy, bytové domy, výrobní haly, budovy pro školství a mateřské školy, výrobní objekty, restaurace, hotely, sportovní haly, bazény či jiné pozemní stavby.

Náš tým, který je složen z architektů a stavebních inženýrů se společně podílí na veškerých požadovaných stupních projektové dokumentace a společně s externími specialisty na některé profese vypracuje projektovou dokumentaci dle platných předpisů.

Pokud je požadováno zajistíme i souhlasná stanoviska pro jednotlivá stavební řízení a zastupujeme investora při získání stavebního povolení na stavebním úřadě a dotčených orgánech státní správy.

Při požadavku na následné výběrové řízení zajišťujeme i výkaz výměr s kontrolním rozpočtem pro výběr zhotovitele stavby
STUDIO DEGREE
ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST