Náš tým je tvořen architekty, stavebními inženýry, stavebními techniky, externími specialisty, dělníky a montéry ve všech profesích, které jsou nedílnou součástí ucelené stavby na klíč.

Nabízíme našim klientům ucelené dodávky díla nebo jen dílčí celky v následujících oblastech:

- návrh stavby
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
- projektová dokumentace pro stavební povolení
- projektová dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby
- inženýring - zajištění souhlasných stanovisek orgánů státní správy pro jednotlivá stavební řízení
- zastupování investora při jednotlivých stavebních řízeních
- kolaudace stavby
- technický nebo autorský dozor investora

- provedení stavby - realizace, ve všech dílčích nebo ucelených celcích stavby

- kolaudační řízení

Našim klientům nabízíme realizaci stavby jako celku tedy od návrhu stavby až po předání klíčů od zkolaudované, dokončené stavby.

Jednatel společnosti Ing. Ladislav Ježdík je autorizovaným inženýrem v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s autorizací pro pozemní stavby - projektování a provádění pozemních staveb. Praxe v oboru je od roku 1999.
O NÁS
STUDIO DEGREE
ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST