VEŘEJNÉ BUDOVY
Náš tým má zkušenosti jak v oblasti navrhování a projektové činnosti. tak i v realizaci veřejných budov.

Jedná se zejména o budovy předškolního a školního zařízení včetně gastro provozu, restaurační zařízení, církevní stavby, hasičské zbrojnice, objekty pro veřejnou správu, veřejné budovy obcí, dětská hřiště, administrativní provozy a budovy, hotely a rekreační objekty a výrobní objekty.STUDIO DEGREE
ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ SPOLEČNOST